Firefox ซึ่งเป็นเว็บเบราเซอร์ยอดนิยมในอันดับต้นๆ จะเริ่มทำการบล็อกสคริปต์การขโมยขุดเหรียญคริปโต เพื่อผลักดันให้เบราเซอร์ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

Mozilla Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเว็บเบราว์เซอร์โอเพนซอร์ส Firefox เปิดเผยว่า บริษัทตั้งใจจะทำการบล็อก tracker และแนวทางที่เป็นอันตรายอื่นๆ โดยคุณลักษณะบางอย่าง เช่น anti-tracking function (ฟังก์ชันการป้องกันการติดตาม) จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Firefox Nightly beta version

ซึ่งมีเป้าหมายคือ การป้องกันไม่ให้สคริปต์ของผู้ที่ไม่หวังดี มาลักลอบ หรือขัดขวางการใช้งานของผู้ใช้ โดยรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ Nick Nguyen กล่าวว่า สคริปต์เหล่านี้ จะฝังอยู่ภายในเว็บไซต์โดยทั่วไป และสามารถจะขโมยพลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้ใช้งานไม่รู้ตัว

“ยกตัวอย่าง ผู้ลักลอบบางราย อาจลักลอบใช้งานอุปกรณ์ของยูสเซอร์ โดยที่ยูสเซอร์ไม่รู้ตัว และไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ ในเว็บไซต์บางเว็บไซต์ ที่มีการติดตั้งสคริปต์ขุดเหรียญคริปโต จะมีการฝังตัวสคริปต์นี้ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของยูสเซอร์ เพื่อลักลอบใช้ทรัพยากรในการดำเนินการ ซึ่ง Firefox รุ่นต่อไป จะทำการปิดกั้นในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด”

Firefox Nightly version จะถูกใช้เพื่อทดสอบการทำงานของคุณสมบัติใหม่ และหากประสบความสำเร็จ ผู้ใช้อาจจะสามารถเริ่มใช้งานได้ สำหรับการเปิดตัว Firefox 63

Mozilla เข้าร่วมกับนักพัฒนาเบราว์เซอร์อื่นๆ รวมถึง Opera และ Google ในการพยายามปกป้องผู้ใช้ จากผู้ที่ไม่หวังดี และเป็นอันตราย ซึ่งอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ มีการทำงานที่ช้าลง และอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ต้องเสียหายในที่สุด


Reference : www.coindesk.com