โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับการจัดการข้อมูลเวชระเบียน และข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ รายงานข่าวโดย Taipei Times

โครงการนี้ ใช้ชื่อว่า “Healthcare Blockchain Platform” มีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการปรับปรุงการบริการ และบูรณาการเครือข่ายการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงเวชระเบียนได้ง่ายขึ้น โดยในการขอบันทึกประวัติผู้ป่วย จะสามารถเข้าถึงได้ในระะบบแอปมือถือ ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ซึ่งโครงการนี้ เชื่อมโยงกับคลินิก อีกกว่า 100 แห่ง ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญในด้านการดูแลสุขภาพ เช่น การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล สามารถที่จะเข้าถึง เวชระเบียน และข้อมูลที่สำคัญต่างๆ รวมไปถึงผลการตรวจจากห้องปฎิบัติการ และข้อมูลด้านการตรวจสุขภาพจากทางคลินิก โดยทางโรงพยาบาล และคลินิก สามารถที่จะเข้าถึง และแชร์ข้อมูลของผู้ป่วยได้ โดยใช้ smart contract

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Chen Ray-jade กล่าวกับ Tapei Times ว่า โครงการนี้ จะช่วยลดความเสี่ยง ในเรื่องความผิดพลาดด้านความปลอดภัย โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า

“เทคโนโลยี Blockchain นี้ จะช่วยในการรวมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประวัติสุขภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ และคลินิกในอีกหลายแห่ง”

โดยสถานประกอบการด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท ในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ เมื่อต้นเดือนนี้ มีรายงานว่า บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของเกาหลีใต้ Macrogen พร้อมกับ บริษัทเทคโนโลยี Bigster กำลังมีการพัฒนาระบบนิเวศข้อมูลทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลทางพันธุกรรม และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่จำนวนมาก ได้อย่างปลอดภัย

ในเดือนพฤษภาคม ศูนย์ค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา Scientist.com ได้เปิดเผยแพลตฟอร์ม Blockchain แบบใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามและปกป้องข้อมูลด้านเภสัชกรรม นอกจากนี้ Scientist.com กำลังพยายามที่จะลดภาระในธุรกิจชีวเภสัช เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อมูลที่เข้มงวดของสหรัฐอเมริกา

ในเดือนเมษายน กลุ่ม Camelot Consulting Group ของเยอรมนี ได้พัฒนาโซลูชันแบบ Blockchain สำหรับจัดการข้อมูลทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้รับการเข้ารหัส และเก็บไว้ใน Blockchain ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถดำเนินการได้โดยตรง ระหว่างผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาต


Reference : www.cointelegraph.com