ฮ่องกง กำลังพยายามที่จะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถทั่วโลก สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านนวัตกรรม ทางด้านเทคโนโลยี รวมถึง เทคโนโลยี Blockchain ผ่านนโยบาย การเข้าเมืองแบบพิเศษ (special immigration policy)

รัฐบาลฮ่องกง มีการสนับสนุนผู้ที่หางาน และมีความสามารถพิเศษ ครอบคลุมใน 11 อาชีพ ที่จะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนโบนัส เมื่อผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ สมัครเข้าโครงการ Quality Migrant Admission Scheme (QMAS) ของเมือง

โดยผู้ที่เชี่ยวชาญ ในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยไม่จำกัด เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีหุ่นยนต์, เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท, ไบโอเมตริก เทคโนโลยี, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอุตสาหกรรม และอื่นๆ

โดยทาง QMAS จะช่วยให้ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบ สามารถเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตปกครองพิเศษของจีนได้ โดยไม่ต้องมีการประกันข้อเสนอจากนายจ้างในพื้นที่

โครงการนี้ เป็นรูปแบบการเข้าเป็นโควต้า โดยมุ่งเน้นที่จะดึงดูดผู้ที่มีทักษะสูง หรือมีพรสวรรค์ ในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในฮ่องกง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของฮ่องกง “ตามรายละเอียดของโครงการ

“สำหรับผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของแต่ละอาชีพ ภายใต้รายการ Talent List จะได้รับคะแนนโบนัส ภายใต้การทดสอบคะแนนทั่วไปของ QMAS” รัฐบาลกล่าวในการประกาศดังกล่าว

เพื่อให้มีคุณสมบัติในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain ต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญา และมีประสบการณ์ ในบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีความรู้ เกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้ Blockchain ในด้านการบริการทางการเงิน

ความพยายามนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลฮ่องกง มีบทบาทมากขึ้นในการใช้ Blockchain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีการเงินของเมือง


Reference : www.coindesk.com