หน่วยงานด้านอินเตอร์เนตของรัฐ ในประเทศตูนิเซีย มีการร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Blockchain

Tunisia Internet Agency (ATI) กำลังจะมีการให้บริการโฮสติ้ง โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Blockchain นามว่า Universa ของรัสเซีย ATI ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการโดยกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ โดยทาง ATI ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านกลยุทธ์ ในระยะเวลา 10 ปี กับแพลตฟอร์ม Blockchain Universa เพื่อให้บริการโฮสติ้งสำหรับแพลตฟอร์ม และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการพัฒนาต่อไป ในการร่วมมือดังกล่าว มีข้อตกลงที่กำหนดในวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งทาง ATI จะมีการพัฒนาในบริการที่เพิ่มมูลค่าในฟิลด์ของ Blockchain, เศรษฐกิจดิจิทัล และงานด้านเอกสาร แพลตฟอร์ม Universa จะพัฒนาแอพพลิเคชัน และบริการเพิ่มเติม และรวมไว้ในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ๆ และโครงการต่างๆ เช่น e-Certification และ Digital Economy ทั้งสองฝ่ายจะสร้างโครงการร่วมกันในด้านการให้บริการ Blockchain (BaaS) ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล, การยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล ตลอดจน smart cities และ e-governance … Continue reading หน่วยงานด้านอินเตอร์เนตของรัฐ ในประเทศตูนิเซีย มีการร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Blockchain