หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ของประเทศเกาหลีใต้ (FSS) มีมาตราการ ในการสนับสนุนความร่วมมือ กับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้น  ในเรื่องของ cryptocurrency และการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) รายงานจาก สำนักข่าว Asian Economic TV

นาย Yoon Suk-Heun ผู้อำนวยการของ FSS ได้กล่าวถึง ศักยภาพในความร่วมมือที่มากขึ้นกับประเทศต่างๆ ในช่วงของการเปิดการประชุม IFSC (Integrated Financial Supervisors Conference) ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นในกรุงโซล เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน ที่มีการเข้าร่วมของเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ 15 ประเทศ

เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของประเทศ ก็คือการ “ปรับปรุงความโปร่งใสในการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” โดยรายงานจาก Asia Economic TV รายงานว่า นาย Yoon Suk-Heun ได้มีการกระตุ้น และสนับสนุนในการประสานงานระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศ ในการเตรียมการสำหรับความเสี่ยงในด้านของการฟอกเงิน ที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้น

ผู้อำนวยการของ FSS ยังได้กล่าวด้วยว่า กฎระเบียบของ cryptocurrency จะต้องประกอบไปด้วย ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค และระบบการควบคุมภายในของบริษัทการเงิน

IFSC เป็นองค์กรในการควบคุมอุตสาหกรรมการเงิน รวมทั้งธนาคาร บริษัทรักษาความปลอดภัย และการประกันภัย ที่ประกอบไปด้วยประเทศ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, แคนาดา, อังกฤษ, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, เดนมาร์ก และไอร์แลนด์

ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้ ประเทศเกาหลีใต้ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ cryptocurrency และ Blockchain โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อไปดูงานในสวิสเซอร์แลนด์ ที่ Crypto Valley เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติของเกาหลีใต้ ก็ได้กล่าวถึงการสร้าง “Blockchain Island” ด้วยเช่นกัน


Reference : www.cointelegraph.com