ศูนย์วิจัยเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป มีการตั้งข้อสังเกตว่า สหภาพยุโรป ควรมีมาตราฐานเดียวกัน ในเรื่องกฎระเบียบของ cryptocurrency อ้างอิงจาก รายงานที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายในกลุ่มเศรษฐกิจ

Bruegel ศูนย์วิจัยเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ที่ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม เชื่อว่า สหภาพยุโรป ต้องการ “กฎระเบียบที่เป็นมาตราฐาน” เกี่ยวกับ cryptocurrency เช่นเดียวกันกับ วิธีการแจกจ่าย และซื้อขายโทเคน รายงานจาก Reuters

รายงานฉบับนี้ มีขึ้นก่อนการประชุมทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างไม่เป็นทางการ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ โดยรายงานยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

รายงานระบุว่า สหภาพยุโรป ควรบังคับใช้มาตราฐานกฎระเบียบทั่วไป เกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยน cryptocurrency และการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICOs) รายงานจาก Reuters โดยในรายงานระบุว่า ลักษณะการกระจายอำนาจของ Bitcoin ทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ จึงมีการเน้นย้ำ ที่จะต้องมีการควบคุม โดยใช้กฎข้อบังคับ สำหรับทางด้านของตลาดแลกเปลี่ยน และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวนี้ เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้น หลังจากที่สมาชิกรัฐสภายุโรป ได้หารือกันเกี่ยวกับ การกำหนดมาตรฐาน ICO ภายใต้กฎระเบียบ crowdfunding

Ashley Fox สมาชิกรัฐสภายุโรป ได้ยื่นร่างข้อเสนอสำหรับการสร้างมาตรฐานร่วม สำหรับกฎระเบียบ ICO ภายในสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ หากมีการบังคับใช้กฎเหล่านี้ จะสามารถอนุญาตให้บริษัท Startups ทำการระดมทุน และดำเนินงานในแต่ละประเทศสมาชิกได้ แทนที่จะเป็นเฉพาะประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่


Reference : www.coindesk.com