มหาวิทยาลัยมอลตา ได้ร่วมมือกับ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศมอลตา (MITA) เพื่อจัดตั้ง กองทุนการศึกษา ในด้านของ Blockchain และ distributed ledger technology (DLT) มูลค่า 300,000 ยูโร (351,000 เหรียญสหรัฐ) รายงานจาก Times of Malta เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2018

โดยทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ จะมุ่งเป้าไปที่นักศึกษา ที่กำลังศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กฎหมาย การเงิน และวิศวกรรม และจะถูกแบ่งออกเป็นระยะเวลาสามปี โดยเริ่มต้นปีการศึกษาที่จะถึงนี้ นักเรียนสามารถสมัครทุนการศึกษา เพื่อทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท และเอก ใน Blockchain และ DLT

โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของทางรัฐบาล ในการดึงดูด บริษัท Blockchain ไปยังเกาะมอลตา โดยเพื่อการจัดหากำลังบุคลากร ให้เพียงพอต่อตำแหน่งงานในประเทศ นาย Silvio Schembri เลขานุการรัฐสภาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า เขาต้องการเห็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมอลตา มีตำแหน่งสำคัญในด้านสาขานี้

“บริษัทเหล่านี้ ต้องการทรัพยากรทางเทคนิค ทั้งในการสร้าง และการดำเนินการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน กฎหมาย และการบริหารจัดการ”

มอลต้า เป็นประเทศที่รู้จักกันดี ในการพยายามผลักดันของรัฐบาล เพื่อให้เป็นเกาะแห่ง Blockchain เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐสภาของมอลต้า ได้ผ่านร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ในเรื่องของกรอบการกำกับดูแล ด้านเทคโนโลยี Blockchain นั่นจึงทำให้เกาะมอลต้า กลายเป็นประเทศผู้บุกเบิกในด้านของกฎหมายที่ชัดเจน สำหรับบริษัท Blockchain

ในเดือนพฤษภาคม กระทรวงคมนาคมของมอลตา ได้ประกาศความร่วมมือกับ U.K. middleware blockchain startup Omnitude เพื่อปรับปรุงบริการขนส่งสาธารณะในมอลตา โดยใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท

นอกจากนี้ Malta Gaming Authority (MGA) ได้เสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ Blockchain และ cryptocurrency ในอุตสาหกรรมเกม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกับเกม ที่มีการใช้ cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain


Reference : www.cointelegraph.com