โดยทางสภาแห่งธนาคารกลาง ได้มีการมอบรางวัล FinTech & RegTech Award สำหรับโครงการบัญชีแยกประเภทที่ดีที่สุด ให้แก่ธนาคารกลางของประเทศแอฟริกาใต้ ในโครงการ Khokha ซึ่งประสบความสำเร็จ ในการใช้แพลตฟอร์ม Ethereum Blockchain เพื่อใช้ประมวลผลการชำระเงินระหว่างธนาคาร

จากการทดสอบในโครงการดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีบัญชีแบบแยกประเภท (DLT) สามารถแสดงให้เห็นว่า ระบบดิจิทัลนั้น ต่างจากการประมวลผลธุรกรรมแบบอะนาล็อก ซึ่งความสามารถนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการทำธุรกรรมทั่วโลก ทางสภาธนาคารกลาง ได้กล่าวในเว็บไซต์ของตนว่า ในการประสบความสำเร็จจากการทดสอบโครงการดังกล่าว แสดงให้เห็น ถึงความต้องการหน่วยงานกำกับดูแล ในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ในการปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมทั่วโลก

ธนาคารกลางแห่งแอฟริกาใต้ ได้มีการออกแบบและดำเนินการโครงการ Khokha ภายในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทำการทดสอบความสามารถ ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ ของโซลูชัน DLT ในการประมวลผลธุรกรรม ภายใต้เงื่อนไขที่สมจริงในระบบการชำระเงิน

เป้าหมายหลักของโครงการก็คือ การประสบความสำเร็จในการประมวลผลธุรกรรม ภายใต้การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานด้านโครงสร้างตลาดการเงิน ทางโครงการ ยังได้กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ สำหรับประสิทธิภาพการทำธุรกรรม เวลา การรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

อีกเป้าหมายหนึ่ง นั่นก็คือการปรับขนาดรายการธุรกรรม จาก 70,000 ไปเป็น 200,000 รายการธุรกรรม โดยอิงกับความต้องการในการทำธุรกรรมขั้นต่ำแบบเรียลไทม์ สำหรับธนาคารในแอฟริกาใต้

โดยธนาคารกลาง มีการกำหนดเป้าหมาย การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ในอัตรา 95% ของธุรกรรมที่ตรวจสอบในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที และ อัตรา 99% ของธุรกรรมที่ตรวจสอบภายในสองวินาที ในขณะที่ธนาคารกลาง จะมองเห็นธุรกรรมทั้งหมด โดยที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่สามารถดูธุรกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งได้

โดยทางสภาแห่งธนาคารกลาง ได้กล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแล ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อปกป้องระบบการเงินด้วยวิธีการ ที่จะไม่ปิดกั้นนวัตกรรม


Reference : www.ccn.com