งานประชุม Stanford Blockchain ในปี 2019 จะมุ่งเน้นในเรื่องของ ความปลอดภัย และความเสี่ยงของ Blockchain

ความปลอดภัย และความเสี่ยงเชิงระบบ จะถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะมีในการประชุม Standford Blockchain ครั้งที่สาม ที่จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัย Standford ในช่วงวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2019 โดยทางด้านมหาวิทยาลัย กำลังมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งในสามวันของการประชุม จะมีทั้งการนำเสนอ และการอภิปรายในประเด็นทางเทคนิคที่หลากหลาย โดยผู้เข้าร่วมการประชุม จะประกอบด้วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย Standford หลายท่าน และจากผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ Blockchain และสกุลเงินดิจิทัล อีกหลากหลายแห่ง เช่น Blockstream, ConsenSys และ Polychain Capital โดยงานประชุมดังกล่าว เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2017 มุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี Blockchain การวิเคราะห์ การสร้างแบบจำลองความเสี่ยง เพื่อการทำความเข้าใจ ในเรื่องของความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดจากระบบโปรโตคอล Blockchain “เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือแบบสหวิทยาการ ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และนักวิจัยในโปรโตคอล Blockchain, ระบบ Distributed, … Continue reading งานประชุม Stanford Blockchain ในปี 2019 จะมุ่งเน้นในเรื่องของ ความปลอดภัย และความเสี่ยงของ Blockchain